Δευτέρα
20/05/2019
Tρίτη
21/05/2019
Tετάρτη
22/05/2019
Πέμπτη
23/05/2019
Παρασκευή
24/05/2019
Σάββατο
25/05/2019
Kυριακή
26/05/2019
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΓΙΩΡΓΟΣ
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
CROSS TRAINING
ΗΛΙΑΣ
Προσθήκη
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΓΙΩΡΓΟΣ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΗΛΙΑΣ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΧΑΡΗΣ
Προσθήκη
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΗΛΙΑΣ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΝΙΚΟΣ
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
ANTIGRAVITY YOGA
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
ANTIGRAVITY YOGA
ΕΙΡΗΝΗ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
ANTIGRAVITY YOGA
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Προσθήκη
20:30-21:15
RPM
R P M
ΜΑΡΙΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
RPM
R P M
ΜΑΡΙΟΣ
20:00-20:59
RPM
R P M
ΜΑΡΙΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
RPM
R P M
ΑΡΧΟΝΤΙΑ
Προσθήκη
20:00-20:59
RPM
R P M
ΜΑΡΙΟΣ
Προσθήκη
21:00-21:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΗΛΙΑΣ
Μη διαθέσιμες θέσεις
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΝΙΚΟΣ
Προσθήκη
21:00-21:59
RPM
R P M
ΜΑΡΙΟΣ
Προσθήκη
Powered by Pegasus Technology    Created by ipexpert